Hulp nodig?

Voor al uw vragen kunt u telefonisch contact opnemen via 035 53 99 800 of mailen via support@xmark.nl

Particuliere Alarm Centrale (PAC) en High Security Room (HSR)

Particuliere alarmcentrales (PAC) ontvangen alarmsignalen van alarmsystemen van organisaties en particulieren. Zo zorgen voor een opvolging van het signaal door bijvoorbeeld surveillancewagens uit te sturen of het signaal door te geven aan hulpdiensten. Particuliere alarmcentrales houden 24 uur per dag toezicht. Signalen die binnenkomen worden geregistreerd en – indien nodig – opgevolgd door het inschakelen van veiligheidsdiensten, brandweer of politie of het inseinen van de eigenaar van de locatie. Door deze combinatie van signaleren, registratie en opvolging is er continu toezicht.

 

De Nederlandse Veiligheidsbranche kent sinds 2012 een sectie Particuliere Alarmcentrales. Deze sectie is actief op de ontwikkelingen rondom particuliere alarmcentrales en de versterking van de keten van alarmering en opvolging. Bedrijven die bijvoorbeeld videotoezicht uitvoeren of aan alarmopvolging doen op basis van alarmering vanuit een PAC kunnen zich aansluiten bij de sectie.

De Particuliere Alarm Centrale is verplicht zich aan een bepaald kwaliteitsniveau te houden. Er wordt gekeken naar de huisvesting, de technische uitrusting en het meldkamerpersoneel. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alarmsignalen onder alle omstandigheden leiden tot een adequate opvolging. Particuliere alarmcentrales moeten op grond van de wet een vergunning hebben van de minister van Justitie.

 

Geavanceerde alarmcentrale

In deze geavanceerde alarmcentrale worden alle informatiebronnen gebruikt die zij ter beschikking hebben; denk aan de beveiligers, digitale data en internationale connecties. Al die verschillende bronnen zetten zij in om preventief te beveiligen. Data uitwisseling en -analyse gebruiken zij overigens niet alleen voor het voorkomen van incidenten, maar ook voor het verhogen van de efficiëntie en de service aan u als klant.

Het Securitas Operations Center verzekert u van deskundige beveiliging en dienstverlening op afstand. Deze centralisten en video-observanten zorgen 24/7 voor alarmverificatie en een snelle en correcte afhandeling van onder andere inbraak-, brand- en overvalmeldingen. Ook persoonsbegeleiding, toegangsverlening en het op afstand aansturen van uw BHV-organisatie, behoren tot de mogelijkheden.

High Security Centre (HSR)

Securitas heeft als enige PAC een volwaardige High Security Centre. De HSR is een aparte meldkamer binnen de alarmcentrale die alleen meldingen ontvangt van persoons alarmsystemen en VIP aansluitingen. Deze meldingen komen volledig geautomatiseerd binnen bij twee hoog opgeleide centralisten op het beeldscherm. De centralist ziet op het kaartmateriaal waar de persoon in nood zich bevindt. Vervolgens zal de centralist de vooraf afgesproken acties, die worden weergegeven, uitvoeren. Dit verschilt per soort melding en per klant.

Zij zullen in eerste instantie de contactpersoon waarschuwen. De officiële hulpinstanties (politie, brandweer en/of ambulance) zullen pas in actie komen wanneer er sprake is van een geverifieerd alarm.

Alleen aansluitingen waaraan de Nationale Politie een prioriteit heeft toegekend, worden zonder verificatie direct doorgegeven aan de juiste politieregio. Denk hierbij aan aansluitingen die geïnitieerd zijn door de politie ( Team Bewaken en beveiligen) en bijvoorbeeld slachtoffers van huiselijk geweld die la bekend zijn bij de politie.

Hieraan wordt de hoogste prioriteit, prio 1, toegekend.

Live view

Live View zet camerabeelden direct door naar de 112-meldkamer. Alle hulpdiensten, politie, ambulance en brandweer, zijn aangesloten. En u ook, als u gebruikmaakt van de HSR van Securitas.

De HSR van Securitas is aangesloten op Live View. Of het nu gaat om een overval, inbraak of brand, de hulpdiensten kunnen direct ingrijpen. Alarmmeldingen, videobeelden en kaartmateriaal zetten we live door. Door direct mee te kijken, spelen de hulpdiensten sneller en beter in op een mogelijke noodsituatie. Daarmee is een pakkans groter en blijft de schade beperkt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

XMARK heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met Securitas en voldoet hiermee aan de strenge AVG wet.

Tevens heeft XMARK geen gegevens lokaal opgeslagen en zijn deze opgeslagen bij bedrijven die deze gegevens conform deze wet opslaan en ontsluiten.

 

Certificeringen PAC

NCP erkend

Kiwa NCP is een certificatie-instelling op het gebied van brandveiligheid en criminaliteitspreventie. Certificering richt zich op kennis en kunde voor ontwerp en kwaliteitsborging voor realisatie en onderhoud. Met onafhankelijke bedrijfsaudits, inspecties en beoordelingen op geleverd werk wordt getoetst of een bedrijf voldoet aan de certificatie-eisen.

TNO-innovatiepartner

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Als innovatiepartner werkt Securitas Technology dan ook graag samen met TNO.

ISO 27001

Als een van de eerste technische security-ondernemingen is Securitas Technology ISO 27001 gecertificeerd; de wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Hiermee toont Securitas aan dat ze voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.

 

Authorised Economic Operator (AEO)

Securitas Technology beschikt over de status van Authorised Economic Operator. Het voldoet aan de gestelde veiligheidscriteria die zijn gebaseerd op het communautair douanewetboek en de bijpassende toepassingsverordeningen.

PAC en HSR overzicht

Hulp nodig?

Krijg deskundig advies van ons team

Ja ik wil advies
  • Persoonlijk
  • Snel en laagdrempelig
  • Advies op maat
  • Geheel vrijblijvend